Sanitet1.no


Priser


Kursene vil variere i pris etter flere faktorer, eksakt pris blir derfor vanskelig å presentere her.


Ta kontakt med oss for et tilbud og oppsett av ditt kursKurs


Vi legger opp et kurs som passer deres behov, vi følger nasjonale retningslinjer og førstehjelpsprinsipperInnhold


Smittevern og viktighet av korrekt munnbindbruk


Vurdering av skadested, sikkerhet.

Varsling av nødetat.

Vurdering og undersøkelse av syk/skadet person.

Frie luftveier.

Bevisstløs person og sideleie.

Livløs person og hjerte-lungeredning.

Fremmedlegeme i luftveier.

Bruk av AED (hjertestarterkurs).

Eksempler på konkrete sykdoms- og skadetilfeller omtales underveis.

Praktisk treningFørstehjelpere


Vi stiller med kvalifisert helsepersonel til de fleste eventer.

Alle kursholdere og førstehjelpere jobber aktivt i prehospital tjeneste og er oppdatert på gjeldene prosedyrer